We are using cookies to be able to offer the best possible experience. By using the site, you acknowledge that you are accepting us using cookies.

Light

Bordsskärm

Light 0.5 fungerar främst som en barriär att placera ut på strategiska platser i rummet för att dela upp och skärma av ljud. I många miljöer med lägre ljudnivåer kommer ZilenZio 0.5 lösa ljudproblemen perfekt. För mer komplexa ljudmiljöer rekommenderar vi ZilenZios standardsortiment, eller en kombination av båda.