We are using cookies to be able to offer the best possible experience. By using the site, you acknowledge that you are accepting us using cookies.

The Green Tag-manifestet

Att designa och tillverka vackra produkter av högsta kvalitet och längsta livslängd är vårt långsiktiga uppdrag. Från det sätt vi tillverkar våra produkter och de material vi använder till våra förpackningar och rekommenderad eftervård ser vi till att varje steg på vägen är noggrant övervägda. Våra utbytbara delar och möjligheten att återvinna produkterna när de når slutet av sin livslängd gör att en intelligent approach till att reparera och återanvända är inbyggt i vårt varumärke.

På Zilenzio engagerar vi oss för att:

— Använda vårt innovativa tänkesätt för att utveckla mer hållbara produkter och säkerställa att vår affärsmodell har en positiv miljöpåverkan.

— Följa riktlinjerna från Möbelfakta för att säkerställa att vi tillhandahåller förstklassig kvalitet kombinerat med stark miljömedvetenhet och socialt ansvar.

— Endast använda FSC-certifierat virke som kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar.

— Erbjuda avtagbart tyg som enkelt kan bytas, rengöras, eller bytas ut vid behov.

— Vara förkämpar för användning av stenull, ett enastående material tillverkat av natursten. Stenull innehåller ingen plast eller andra farliga ämnen, är brandsäker, och absorberar ljud på ett lysande sätt.

— Fyllningen i andra produkter ska innehålla minst 70% återvunnen PET.

Partneransvar. Vi bygger långsiktiga relationer med partners som tar hållbarhet på allvar och främjar transparens i hela leveranskedjan.

— Starta vårt program med ett nytt samarbete med Ragn-Sells och ROCKWOOL i Norden. Vårt mål är att leda förändringen mot produkter som är pålitliga men ändå ger ett mindre avtryck.

— Utvärdera vår logistik och hur vi packar våra produkter. Vi vill transportera våra produkter med så liten påverkan som möjligt och reducera mängden luft i transporterna med 20%.

— Vi bidrar till det tredubbelt certifierade projektet Tropical Mix, vilket 2022 motsvarade 25 200 kvadratmeter skyddad skog och hem till över 15 rödlistade djurarter.

— Minimera tygsvinn och främja användandet av miljövänliga tyger.

— Starta ett samarbete med Örebro Universitet.

Zilenzio x The Gold Standard

Zilenzio har som mål att kartlägga vår klimatpåverkan genom hela kedjan och bli klimatneutrala, men det tar tid och är komplext. Parallellt bidrar vi till det globala projektet Tropical Mix, världens enda skogsprojekt som är tredubbelt certifierade med Gold Standard, FSC och UTZ.

Projektet arbetar för att återställa den biologiska mångfalden och skapa ett hälsosamt skogsekosystem i Panama.

Under 2022 bidrog vi med motsvarande 25 200 kvadratmeter skyddad skog och hem till över 15 rödlistade djurarter.

Sedan samarbetets början har över 7,5 miljoner träd planterats i området, och över 150 långtidsanställningar med sjukförsäkring och pension har skapats.

Avtagbart tyg

Flera av våra produkter finns tillgängliga med avtagbart tyg och vi kan hjälpa dig att klä om produkterna, vilket förlänger produktens livslängd och ger ett faktiskt hållbart alternativ. Sedan 2022 debiterar vi inte extra på avtagbara tyger för Dezibel-familjen.