We are using cookies to be able to offer the best possible experience. By using the site, you acknowledge that you are accepting us using cookies.

The Green Tag-manifestet

Att designa och tillverka vackra produkter av högsta kvalitet och längsta livslängd är vårt långsiktiga uppdrag. Från det sätt vi tillverkar våra produkter och de material vi använder till våra förpackningar och rekommenderad eftervård ser vi till att varje steg på vägen är noggrant övervägda. Våra utbytbara delar och möjligheten att återvinna produkterna när de når slutet av sin livslängd gör att en intelligent approach till att reparera och återanvända är inbyggt i vårt varumärke.

På Zilenzio engagerar vi oss för att:

— Använda vårt innovativa tänkesätt för att utveckla mer hållbara produkter och säkerställa att vår affärsmodell har en positiv miljöpåverkan.

— Följa riktlinjerna från Möbelfakta för att säkerställa att vi tillhandahåller förstklassig kvalitet kombinerat med stark miljömedvetenhet och socialt ansvar.

— Endast använda FSC-certifierat virke som kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar.

— Erbjuda avtagbart tyg som enkelt kan bytas, rengöras, eller bytas ut vid behov.

— Vara förkämpar för användning av stenull, ett enastående material tillverkat av natursten. Stenull innehåller ingen plast eller andra farliga ämnen, är brandsäker, och absorberar ljud på ett lysande sätt.

Partneransvar. Vi bygger långsiktiga relationer med partners som tar hållbarhet på allvar och främjar transparens i hela leveranskedjan.

— Starta vårt program med ett nytt samarbete med Ragn-Sells och ROCKWOOL i Norden. Vårt mål är att leda förändringen mot produkter som är pålitliga men ändå ger ett mindre avtryck.