The Green Tag-manifestet

The Green Tag är en symbol för vårt långsiktiga hållbarhetsuppdrag. Det är en daglig påminnelse för oss att ifrågasätta varje design- och produktionsbeslut vi tar. Det är vårt löfte att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt, mätt i våra utsläpp.

Vi utmanar integriteten och hållbarheten i vårt varumärke från insidan och ut. Och vi bjuder in våra kunder och partners att följa med oss på denna spännande och viktiga resa.

På Zilenzio engagerar vi oss för att:

— Använda vårt innovativa tänkesätt för att utveckla mer hållbara produkter och säkerställa att vår affärsmodell har en positiv miljöpåverkan.

— Följa riktlinjerna från Möbelfakta för att säkerställa att vi tillhandahåller förstklassig kvalitet kombinerat med stark miljömedvetenhet och socialt ansvar.

— Endast använda FSC-certifierat trä som kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar.

— Erbjuda avtagbart tyg som enkelt kan bytas, rengöras, eller bytas ut vid behov.

— Minimera tygsvinn och främja användningen av tyger med välkända miljöstandarder som Oeko-tex och Eco-label.

— Vara förkämpar för användning av stenull, ett enastående material tillverkat av natursten. Stenull innehåller ingen plast eller andra farliga ämnen, är brandsäker, och absorberar ljud på ett lysande sätt.

— Bygga långsiktiga relationer med partners som tar hållbarhet på allvar och främjar transparens i hela leveranskedjan.

— Anpassa oss till EU:s taxonomi innan vi är skyldiga enligt lagstiftning.

— Utvärdera vår logistik och hur vi packar våra produkter. Vi vill transportera våra produkter med så liten påverkan som möjligt och reducera mängden luft i transporterna med 20%.

— Vi samarbetar med Ragn-Sells Recycling och stenullsproducenten Rockwool för att erbjuda ett omfattande retursystem där stenullen kan återvinnas och omvandlas till helt nya produkter.

— Vi bidrar till det globala trippelcertifierade Tropical Mix-projektet, vilket år 2023 motsvarade 22 555 kvm skyddad skog och hem för över 15 rödlistade djurarter.

Avtagbart tyg

Flera av våra produkter finns tillgängliga med avtagbart tyg och vi kan hjälpa dig att klä om produkterna, vilket förlänger produktens livslängd och ger ett faktiskt hållbart alternativ. Sedan 2022 debiterar vi inte extra på avtagbara tyger för Dezibel-familjen.

Zilenzio x The Gold Standard

Zilenzio har som mål att kartlägga vår klimatpåverkan genom hela kedjan och bli klimatneutrala, men det tar tid och är komplext. Parallellt bidrar vi till det globala trippelcertifierade Tropical Mix-projektet, som arbetar för att återställa biologisk mångfald och skapa ett friskt skogsekosystem i Panama på över 13 385 hektar som annars hade varit skövlad eller övergiven.

Under 2023 motsvarar detta 22 555 kvm skyddad skog och hem för över 15 rödlistade djurarter.

Sedan vi började arbeta med Tropical Mix har 7,5 miljoner träd planterats i området och över 150 långtidsanställningar med sjukförsäkringar och pensioner har skapats.