Om ljudabsorption

En bättre ljudmiljö

Bort med bullret

Ljudabsorbenter används för att hindra ljudet från att spridas vidare i lokaler. På så sätts kortas efterklangen i ett rum, vilket i de flesta fall kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Ljudabsorption är ett viktigt begrepp inom rumsakustiken. Det man önskar är att reducera energin i en ljudvåg, vilket fysikaliskt innebär att ljudenergin transformeras till värme i ett material, och detta kallar man att ljudet absorberas i materialet.

I inomhusmiljöer och på arbetsplatser där ett större antal personer vistas används ofta ljudabsorbenter i form av undertak, skärmar, bafflar, möbler, gardiner, mattor, växter osv.

Pontus Thorsson är teknologie doktor i akustik och testar alla Zilenzios skärmar genom Akustikverkstan. Generellt kan man säga att ju mer absorberande yta, desto kortare tid tar det för ljudnivån att falla. Detta påverkas även av möblering och hur personer placeras i rummet. Man behöver ha en helhetsbild av situationen.

Verka i det tysta – Marie förklarar

Varför hamnar akustik i skymundan när det gäller våra kontorsmiljöer?

– Det handlar oftast bara om okunskap. Man lever i tron att det går att eliminera eller dämpa ljud genom att installera stora mjuka objekt, mycket textilier och ljudplattor i trevlig design och snygga färger. Sanningen är att det inte fungerar som man tänker sig. Även om produkten visserligen är snygg, visar rudimentära tester oftast att den inte lyckas absorbera något ljud.

Hur fungerar Zilenzios produkter?

– Vi har närmat oss oljudets effekter genom att anlita en professor i akustik och utgått från oljud, ljud och kanske främst effekterna av talljud i de miljöer vi arbetar med. Zilenzio har sitt ursprung i funktion. Designen har kommit i efterhand, då det gäller att fånga ljudvågors olika karaktär. I vårt arbete med framtagning av ljudabsorberande enheter har vi tagit hänsyn till att vi människor reagerar olika på olika typer av ljud.

Vad är bra akustik i en kontorsmiljö?

– Att placera ljudabsorbenten så nära källan som möjligt är grundidén. Sen ska det vara rätt mängd absorbenter, i rätt tjocklek, med rätt densitet och placering. Att ta bort allt ljud är inte bra heller. En helt tyst miljö kan också vara stressframkallande. Att vistas i en miljö där du hör dina egna hjärtslag upplevs oftast som obehaglig. För att uppnå en balanserad ljudmiljö så består vår filosofi av hälften kunskap och hälften produkt.

Hur går ni, rent praktiskt, tillväga för att åstadkomma detta? 

– Processen går till som så att vi får fakta från kunden. Vi tittar på rummets volym – takhöjd, längd och bredd – samt vad det är för material i utrymmet och vilken funktion rummet ska ha. Är det en stimmig förskola eller ett gäng ekonomer som ska verka där? Utifrån det kan vi rådge kring mängder och placering, varpå återförsäljare tar vid när det gäller material, färger och form. Med tanke på att vi säkert har tusen olika färger att välja mellan, går det att tillfredsställa designen till snart sagt alla miljöer. Tack vare att vi funktionsmässigt tagit fram produkter på vetenskaplig väg, kan vi dessutom garantera att de fungerar med avsedd effekt. Det gör oss unika på marknaden i det att vi säljer en unik kunskap kring ljudabsorbtion, snarare än produkter.

Berätta om era olika kollektioner och produkttyper.

– För att dämpa oljud brukar jag säga att det är bäst att utgå från en tanke att placera ut golvstående skärmar då de täcker stora ytor. Om kunden av någon anledning inte vill ha dessa och att golv och innertakets material är ljudmässigt fördelaktiga, kan det ofta räcka med skärmar som man ställer på skrivborden för att uppnå en tillfredsställande ljudkomfort. I annat fall får man ta steget att tänka tak- och väggabsorbenter.