Design akustikpaneele

Case: Förbättrat välmående och fokus på jobbet

En rapport från Leesman visar att 67 procent är missnöjda med ljudmiljön på sin arbetsplats. En bra ljudmiljö är viktig för att medarbetare ska trivas och vilja vara på kontoret. Med rätt lösning kan du öka både välmående och produktivitet hos anställda.

I den här artikeln kommer vi att presentera olika scenarion som vi har testat och vilken påverkan de har på ljudmiljön. Vi mäter i enheten Speech Transmission Index, STI, för att avgöra hur tydligt tal uppfattas. STI mäts på en skala mellan 0.0 och 1.0, där du vid 1.0 hör talet kristallklart. Vid ett lägre värde är det svårare att uppfatta och tolka talet, vilket gör det lättare att koncentrera sig.

Vi har kategoriserat mätvärden i tre färger för att göra det enkelt:

  • Röd (STI > 0.5) – tal uppfattas klart
  • Gul (STI 0.2-0.5) – tal uppfattas delvis
  • Grön (STI < 0.2) – tal uppfattas inte alls

Scenarion och skillnader

Vi kommer nu att guida dig igenom allt från Scenario 0, där inga skärmar används, till Scenario 4, som kraftigt reducerar oljud och visuellt brus.

Scenario 0 – Inga skärmar

I det första scenariot används inga skärmar, vilket medför att tal uppfattas klart genom hela arbetsplatsen. I vissa situationer kan det vara önskvärt, som exempelvis i konferensrum. Men det är inte optimalt på kontor där medarbetare behöver koncentrera sig.

 

Scenario 1 – Bordsskärmar i PET

I det här scenariot använder vi bordsskärmar i återvunnet PET-material. Skärmarna är 30 millimeter tjocka och 520 millimeter i höjd över bordsskivan. Som du kan se i grafiken, reducerar skärmarna marginellt oljud på långt avstånd. Men, i större delen av arbetsplatsen kan tal fortfarande uppfattas klart.

 

Scenario 2 – Bordsskärmar i stenull

I scenario 2 använder vi Dezibel bordsskärmar, med stenull i hög densitet. Skärmarna är 40 millimeter tjocka och sträcker sig 600 millimeter över bordsskivan. Med den här lösningen minskar du visuellt brus och distraktioner. Dessutom är det en tydlig förbättring i antalet som uppfattar tal klart. Det gör det betydligt enklare för medarbetare att fokusera på sina uppgifter.

 

Scenario 3 – Bordsskärmsbås i stenull

Det här scenariot liknar föregående scenario, men nu lägger vi också till sidoskärmar för att skapa individuella bordsbås. Stenullsskärmarna är 40 millimeter tjocka och 600 millimeter höga över bordsskivan. Den här lösningen förbättrar ljudmiljön på alla avstånd, och reducerar även visuell trötthet.

Scenario 4 – Golvskärmsbås i stenull

I det sista scenariot är skillnaden stor. Tal från andra kan knappt uppfattas alls och du störs inte längre visuellt. Medarbetare kan koncentrera sig på sina uppgifter utan att bli störda av människor som pratar eller går förbi skrivbordet.

Skärmarna som används är Classic golvskärmar, med 68 millimeter stenull i hög densitet och en höjd på 1 900 millimeter.

Sammanfattning

Det dyraste valet du kan göra är att inte göra något alls. Om du inte går något åt problemen så ökar risken att du får medarbetare som är missnöjda, stressade och mindre produktiva. Det näst dyraste valet du kan göra är att välja produkter som inte löser dina problem.

Ditt val har med andra ord stor påverkan på anställdas välmående och produktivitet. Men att välja rätt kan vara svårt. Vi rekommenderar att du:

  • Gör en ordentlig analys av dina ytor och behov – en uppgift vi gärna hjälper dig med.
  • Hittar en lösning som minskar både akustiska och visuella störningar.
  • Väljer rätt produkter, rätt mängd och rätt placering.

Scenario 4, med golvskärmsbås i stenull, är effektivt sätt att skapa en lugn arbetsplats och förbättra anställdas välmående och produktivitet. Men det finns också situationer där medarbetare behöver vara en del av omgivningen och samarbeta med kollegor. För att skapa en arbetsplats som fungerar i alla situationer krävs varierande utrymmen på kontoret. Ett område med golvskärmsbås gör det enkelt för anställda att koncentrera sig, medan ett annat område med exempelvis bordsskärmar är bra för samarbete och dialog.

Vill du ha hjälp att utvärdera er arbetsplats och identifiera en passande lösning? Vi har 20 års erfarenhet av att hjälpa företag förbättra sin ljudmiljö. Kontakta oss idag.