We are using cookies to be able to offer the best possible experience. By using the site, you acknowledge that you are accepting us using cookies.

Schalldämpfende Zilenzio

Därför är buller dåligt för affärerna (och din hälsa!)

Telefoner som ringer, högljudda konversationer, kopiatorn som går på högvarv och ett konstant plingande från inkommande mejl i kollegornas datorer. Känner du igen dig? För många är det nämligen en vanlig beskrivning av den vardagliga arbetsmiljön.

 

Idag är många omedvetna om att ljudnivån på arbetsplatsen är för hög. Det påverkar inte bara vår arbetsförmåga, utan även vår hälsa och livskvalitet både på och utanför arbetstiden. Oönskade och onödiga ljud, så kallat buller, kan leda till nedsatt hörsel, trötthet och koncentrationssvårigheter. Buller kan även trigga våra stresshormoner, vilket ökar risken för ett förhöjt blodtryck. För en arbetsgivare kan dålig akustik på arbetsplatsen innebära långtidssjukskrivningar och personalbrist.

 

Det har blivit allt vanligare att arbetsplatser kännetecknas av öppna kontorslandskap. Det är praktiskt och socialt eftersom det blir enklare att kommunicera med sina medarbetare, men riskerna är desto fler. Talet mellan människor är nämligen en av de största ljudkällorna på våra arbetsplatser, det är ljud som våra öron inte kan filtrera bort. När vi exponeras för en närliggande konversation mellan två människor riskerar vi att bli hela 66 procent mindre produktiva än vid en mer dämpad ljudnivå. Vi får svårare att fokusera på våra uppgifter, vilket leder till försämrade arbetsresultat.

 

 

Vi på Zilenzio brinner för att skapa trivsamma arbetsmiljöer. Vi vet att med våra ljudabsorberande produkter kan vi förebygga sjukskrivningar och minska ofördelaktiga arbetsresultat på arbetsplatser med öppna kontorslandskap. Zilenzio erbjuder högkvalitativ ljudabsorption via genomtänka, hållbara och stilrena lösningar. Våra produkter är ett resultat av en lång och bred kunskap och erfarenhet inom ljud och ljudmiljödesign. Vi skräddarsyr lösningar för varje enskilt behov och hjälper till med allt från planering och placering – för en trygg och säker arbetsplats.