Schallabsorbern für Decken Zilenzio

Har du en grön ljudnivå?

Ljud och buller presenteras ofta i olika enheter och graderingar som t ex decibel, N10, NRC, ABC-klassning osv. Problemet med alla dessa termer är att de är svåra att förstå i praktiken – alltså att översätta till hur örat och du uppfattar det.

 

Vårt mål är att förklara hur du skapar en bra arbetsmiljö på ett sätt så att alla förstår. Vi har valt att utgå från STI som står för Speech Transmission Index. STI mäter taluppfattbarheten, och delas in i en sifferskala från 0 till 1. När du kan uppfatta det pratade talet tydligt så har det ett STI på över 0,5 (Röd). Ett STI på 0,2-0,5 (Gul) uppfattas delvis, medan tal med ett STI på <0,2 (Grön) inte kan uppfattas. Miljöer med STI <0,2 uppfattas som behagliga och avstressande, medan miljöer med högre nivåer får motsatt effekt.

 

Det här kan man likna med en läst text där man gradvis plockar bort bokstäver tills det är ett fåtal kvar, och texten bara uppfattas som slumpvisa bokstäver. ”Genom att försöka det “omöjliga” når man högsta graden eav det möjliga.” August Strindberg

 

På Zilenzio åker vi ut och mäter oljud orsakat av mänskligt tal i skolor, på kontor, restauranger, hotell och offentliga miljöer. STI-värdena kan skilja sig mycket åt beroende på rummets storlek, möblering, takhöjd och så vidare. Men i 100 % av fallen kan vi få ned ljudnivåerna markant, till och med till STI-nivåer på <0,2 där miljön uppfattas som mycket tyst. Hur mycket tystnad som uppnås beror egentligen bara på hur mycket du vill satsa. Vi har allt från enklare bordsskärmar och takinstallationer till mer omslutande golvskärmsbås. Fördelen med de senare är att de även tar bort visuellt oljud, alltså skymmer rörelser som annars upplevs som distraherande och stressande.

 

I vårt sortiment hittar du produkterna som löser dina bullerproblem. Hör av dig om du vill veta mer. Ta en titt här: https://zilenzio.com/product-category/function/