Deckenabsorber

Ljudnivån skapar missnöjda medarbetare

Undersökningsföretaget Leesman bad 931 000 personer från 6 500 företag i 108 länder ranka vad som är viktigast på arbetsplatsen. Resultatet blev en lista på 50 punkter. Parametrarna för rankningen var viktighetsgrad respektive nöjdhetsgrad. Ljudnivå hamnar på topp tio med 70,8 % i viktighetsgrad. Men mer intressant blir det om vi tittar på nöjdhetsgraden. Endast 32,8 % av de tillfrågade är nöjda med ljudsituationen på jobbet – vilket gör att närmare 67 % är missnöjda. Det gör oljud till den näst mest eftersatta frågan (efter temperatur) på kontoret.

 

Slutsatsen? Genom enkla ljuddämpande åtgärder får du nöjdare medarbetare. Det leder i sin tur till en mer trivsam arbetsplats med ökad produktivitet, mindre stress, färre sjukskrivningar, ökad lönsamhet och inte minst en högre attraktionskraft som arbetsgivare. Som du säkert vet så söker sig fler duktiga människor till de mest attraktiva arbetsplatserna.

 

På Zilenzio har vi i snart 20 år och på vetenskaplig grund jobbat med att ta bort oväsen och störande ljud orsakat av mänskligt tal på arbetsplatser, skolor och i offentliga miljöer. Vi gör det på ett hållbart sätt både utifrån ett miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv. Vi lägger stor vikt vid det visuella, att våra ljuddämpande lösningar har en stilren och tidlös design som tilltalar ögat. Se våra ljudabsorbenter här

 

 

Leesman frågade kontorsanställda vad som var viktigast på jobbet. Ljudnivån var den faktor man var mest missnöjd med, näst efter temperatur. Läs mer om undersökningen här