We are using cookies to be able to offer the best possible experience. By using the site, you acknowledge that you are accepting us using cookies.

Nyhetsrum

november, 2022

Hjälp din inre savannmänniska

Människosläktet har under tusentals år utvecklats inom en mängd områden: teknik, konst, språk, kultur, mat… Men under samma period har våra instinkter inte förändrats särskilt mycket alls. Vi är fortfarande mycket av den där savannmänniskan som vandrade på jorden för en sisådär 100 000 år sedan. Och savanninstinkterna har svårt att trivas på kontor och i andra inomhusmiljöer – om du inte skapar rätt förutsättningar förstås.

 

Du kanske sitter nära en passage där dina kollegor traskar fram och tillbaka till kaffemaskinen: Varje gång någon går förbi tittar du medvetet, eller omedvetet, och registrerar rörelsen. Eller kollegor som rör sig bakom din skrivbordplats: Då försätts ditt medvetande i stabsläge – du får stresspåslag och blir distraherad från det du egentligen borde koncentrera dig på. Eller det där högljudda telefonsamtalet från några skrivbord bort: Du lyssnar och noterar hela eller delar av samtalet. Känns det igen? Alla de här situationerna väcker instinkterna hos din inre savannmänniska. Instinkter som är tänkta att skydda dig mot hot och fara. Jättebra på savannen. Men mindre bra när du har en presentation som måste vara klar om en timme. Den här problematiken backas också upp av forskning som visar att när du blir störd så tar det 15-20 minuter att komma tillbaka till en arbetsuppgift som kräver fokus.

 

Är läget hopplöst då? Nej, tvärtom! Det fina är att alla de här distraktionerna egentligen är enkla att bygga bort. Både audiella och visuella störmoment kan tas bort helt eller dämpas rejält. Som du säkert redan vet så har vi på Zilenzio sedan 2004 på vetenskaplig grund arbetat med att ta bort oljud – alltså ljud orsakat av mänskligt tal. Arbetet har lärt oss massor om vilka material som faktiskt fungerar, vilka dimensioner de ska ha och hur de bör placeras för att ge maximal positiv effekt. Men vi har också lärt oss att inkludera den visuella aspekten – dvs både att dämpa distraherande rörelser i inomhusmiljön OCH att bjuda på estetiskt tilltalande design. Öra och öga måste ges rätt förutsättningar för att effekten ska bli på riktigt. En effekt som skapar trivsel och glada medarbetare, och som motverkar sjukskrivningar och hög personalomsättning. Så, se till att inte väcka din inre savannmänniska i onödan och istället jobba med minimal stress och maximal effektivitet. Hör av dig så berättar vi mer.

november, 2022

Ljudnivån skapar missnöjda medarbetare

Undersökningsföretaget Leesman bad 931 000 personer från 6 500 företag i 108 länder ranka vad som är viktigast på arbetsplatsen. Resultatet blev en lista på 50 punkter. Parametrarna för rankningen var viktighetsgrad respektive nöjdhetsgrad. Ljudnivå hamnar på topp tio med 70,8 % i viktighetsgrad. Men mer intressant blir det om vi tittar på nöjdhetsgraden. Endast 32,8 % av de tillfrågade är nöjda med ljudsituationen på jobbet – vilket gör att närmare 67 % är missnöjda. Det gör oljud till den näst mest eftersatta frågan (efter temperatur) på kontoret.

 

Slutsatsen? Genom enkla ljuddämpande åtgärder får du nöjdare medarbetare. Det leder i sin tur till en mer trivsam arbetsplats med ökad produktivitet, mindre stress, färre sjukskrivningar, ökad lönsamhet och inte minst en högre attraktionskraft som arbetsgivare. Som du säkert vet så söker sig fler duktiga människor till de mest attraktiva arbetsplatserna.

 

På Zilenzio har vi i snart 20 år och på vetenskaplig grund jobbat med att ta bort oväsen och störande ljud orsakat av mänskligt tal på arbetsplatser, skolor och i offentliga miljöer. Vi gör det på ett hållbart sätt både utifrån ett miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv. Vi lägger stor vikt vid det visuella, att våra ljuddämpande lösningar har en stilren och tidlös design som tilltalar ögat.

 

 

Leesman frågade kontorsanställda vad som var viktigast på jobbet. Ljudnivån var den faktor man var mest missnöjd med, näst efter temperatur. Läs mer om undersökningen här

oktober, 2022

Därför är buller dåligt för affärerna (och din hälsa!)

Telefoner som ringer, högljudda konversationer, kopiatorn som går på högvarv och ett konstant plingande från inkommande mejl i kollegornas datorer. Känner du igen dig? För många är det nämligen en vanlig beskrivning av den vardagliga arbetsmiljön.

 

Idag är många omedvetna om att ljudnivån på arbetsplatsen är för hög. Det påverkar inte bara vår arbetsförmåga, utan även vår hälsa och livskvalitet både på och utanför arbetstiden. Oönskade och onödiga ljud, så kallat buller, kan leda till nedsatt hörsel, trötthet och koncentrationssvårigheter. Buller kan även trigga våra stresshormoner, vilket ökar risken för ett förhöjt blodtryck. För en arbetsgivare kan dålig akustik på arbetsplatsen innebära långtidssjukskrivningar och personalbrist.

 

Det har blivit allt vanligare att arbetsplatser kännetecknas av öppna kontorslandskap. Det är praktiskt och socialt eftersom det blir enklare att kommunicera med sina medarbetare, men riskerna är desto fler. Talet mellan människor är nämligen en av de största ljudkällorna på våra arbetsplatser, det är ljud som våra öron inte kan filtrera bort. När vi exponeras för en närliggande konversation mellan två människor riskerar vi att bli hela 66 procent mindre produktiva än vid en mer dämpad ljudnivå. Vi får svårare att fokusera på våra uppgifter, vilket leder till försämrade arbetsresultat.

 

 

Vi på Zilenzio brinner för att skapa trivsamma arbetsmiljöer. Vi vet att med våra ljudabsorberande produkter kan vi förebygga sjukskrivningar och minska ofördelaktiga arbetsresultat på arbetsplatser med öppna kontorslandskap. Zilenzio erbjuder högkvalitativ ljudabsorption via genomtänka, hållbara och stilrena lösningar. Våra produkter är ett resultat av en lång och bred kunskap och erfarenhet inom ljud och ljudmiljödesign. Vi skräddarsyr lösningar för varje enskilt behov och hjälper till med allt från planering och placering – för en trygg och säker arbetsplats.