Om ljudabsorption

En bättre ljudmiljö

Ljudabsorption är ett viktigt begrepp inom rumsakustiken. Det man önskar är att reducera energin i en ljudvåg, vilket fysikaliskt innebär att ljudenergin transformeras till värme i ett material, och detta kallar man att ljudet absorberas i materialet.

I inomhusmiljöer och på arbetsplatser där ett större antal personer vistas används ofta ljudabsorbenter i form av undertak, skärmar, bafflar, möbler, gardiner, mattor, växter osv.

Absorbenter används för att hindra ljudet från att spridas vidare i lokaler. På så sätts kortas efterklangen i ett rum, vilket i de flesta fall kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Källa: akustikverkstan.se