We are using cookies to be able to offer the best possible experience. By using the site, you acknowledge that you accepting us using cookies.

Om ljudabsorption

En bättre ljudmiljö

Ljudabsorption är ett viktigt begrepp inom rumsakustiken. Det man önskar är att reducera energin i en ljudvåg, vilket fysikaliskt innebär att ljudenergin transformeras till värme i ett material, och detta kallar man att ljudet absorberas i materialet.

I inomhusmiljöer och på arbetsplatser där ett större antal personer vistas används ofta ljudabsorbenter i form av undertak, skärmar, bafflar, möbler, gardiner, mattor, växter osv.

Absorbenter används för att hindra ljudet från att spridas vidare i lokaler. På så sätts kortas efterklangen i ett rum, vilket i de flesta fall kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Källa: akustikverkstan.se