Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.

Miljö

Möbelfaktas miljökriterier är uppdelade på dels obligatoriska materialkrav och dels obligatoriska produktkrav. Materialkraven rör framför allt råvaror och komponenter som används vid tillverkning av möbeln medan produktkraven rör den färdiga möbeln.
Materialkraven innefattar krav på att träråvara ska härstamma från legala och acceptabla källor. Vidare ställs krav på en rad kemikalier som bör minimeras eller helt undvikas i skivor, textil/skinn/läder, plast/gummi, stoppningsmaterial, lim och metall samt produkter avsedda för ytbehandling.

Produktkraven gäller själva möbeln och inbegriper krav på märkning, reservdelar, produktinformationer, skötselanvisningar och förpackningar.

mobelfakta.se