Uppsala Universitet

Campus Engelska Parken är centrum för humaniora vid Uppsala universitet, med avdelningar inom teologi, humaniora, vetenskap och språk.

Inför renoveringen av utrymmet visade en undersökning från universitetet att de flesta studenter upplevde platsen som bullrig, med dålig ljudabsorption i studiebåsen. Baserat på resultaten bestämde Uppsala universitet sig för att hitta en lösning på den bullriga miljön.

– Vi ville få ner ljudnivåerna i stråket, då det upplevdes som en jobbig studiemiljö för studenter som vistas där, samt att biblioteket som ligger i anslutning också upplevde att det var bullrigt utanför biblioteket, säger Lars Östman vid Uppsala universitet.

Universitetet beslutade att investera i en speciallösning från Zilenzio. Lösningen, med Dezibel Divider och Dezibel Flexible, har förbättrat ljudmiljön markant och möjliggör för studenterna att fokusera och studera.

– Vi upplever en enorm skillnad gentemot hur situationen var innan. Förutom ljuddämpning på studieplatserna har det blivit ett riktigt tillskott i inredningen med en så snygg design, säger Junia Henriksén vid Uppsala universitet.

Lars Östman håller med:

– Ljudmiljön har nu blivit mycket bättre och upplevs som mindre störande av de som studerar där.

Återförsäljare: Input Interiör

 

Kontakta oss

Nya Elementar

Nya Elementar, i Bromma, är en av Stockholms största grundskolor med 1 200 elever i årskurserna F-9 och 170 anställda. Skolans vision är att eleverna ska utveckla förmågor som stärker dem att bli medskapare till en hållbar värld, genom moderna verktyg och metoder i ett tryggt sammanhang som väcker elevernas lust att lära.

Verksamheten bedrivs i en gammal byggnad med högt till tak och sten i väggarna. Skolan har därför haft utmaningar med ljudmiljön, vilket påverkat elevernas koncentration negativt. Återförsäljaren Orderinvest och Nya Elementar tog hjälp av Zilenzio för att förbättra ljudmiljön i klassrum, matsalen och caféet.

– Vi valde Zilenzio för att vi tilltalades av designen på produkterna, men också för att vi upplevde i samtalet med företaget att de var väldigt kompetenta på området när det kommer till ljud och hur man skulle jobba med ett rum för att få ner ljudnivån, säger Marie Söderberg, administrativ chef på Nya Elementar.

Helhetslösningen, som inkluderar ljudabsorbenter på både väggar och tak, förbättrade lär- och ljudmiljön, vilket ger barnen rätt förutsättningar för att koncentrera sig och utvecklas. Dessutom blev det ett lyft för helhetsintrycket på skolan genom fina färgval på absorbenterna.

– Skillnaden efter att vi har satt upp ljudabsorbenter från Zilenzio är att jag upplever att lärmiljön är mycket bättre i klassrummet. Ljudet studsar inte runt lika mycket, och det är lättare för eleverna att koncentrera sig och ta del av undervisningen, då de hör läraren mycket bättre, fortsätter Marie.

Maria Norén Strandberg är säljare hos återförsäljaren Orderinvest som har levererat lösningen. Hon är nöjd med samarbetet med Zilenzio:

– Det är superbra! Det känns enkelt och jag får riktigt bra support. Jag vet att när jag samarbetar med Zilenzio så kan jag ge kunden den allra bästa lösningen. Zilenzio är mycket kunniga och professionella och jag känner enorm trygghet att kunden får den bästa helhetslösningen och dessutom med de bästa materialen, säger Maria Norén Strandberg på Orderinvest.

 

Titta på videon från Nya Elementar

 

Kontakta oss

Drew Charter School

Drew Charter School är en välkänd offentlig friskola i Atlanta, USA, som täcker alla årskurser från förskola till gymnasium. Skolan följer en innovativ projektbaserad läroplan, som fokuserar på akademisk spetskompetens, karaktärsutveckling och att göra sig redo för högskola.

Skolan har fått hjälp att installera en ljudabsorberande lösning som inkluderar produkter som Delta Ceiling, Dezibel Ceiling, Arc och Zorla från Zilenzio för att förbättra sin ljudmiljö.

 

Kontakta oss

Glömstaskolan

Matkulturcenter ▶

Kontakta oss

Elmeskolan

Elmeskolan i Älmhult, ritat av Horizont arkitekter.

Verksamhetsmässigt bygger planeringen på stor flexibilitet och med en klar vision och förberedelse för möjlighet till att kunna möta krav på nya pedagogiska arbetsformer.

Skolan ska upplevas som en mötesplats för lustfyllt lärande, en multifunktionell miljö med möjligheter till upplevelser och aktiviteter.

Utformningen är en balans mellan att förädla och utveckla traditionella undervisningsformer och att skapa möjligheter till ett mer flexibelt förhållningssätt till nya inlärningsmetoder och tankesätt.

Gestaltningen ska en grund för att ge eleverna en lugn och trygg miljö men också med möjlighet till att bli inspirerad och lustfylld.

Undervisningsrummen är grupperade i basenheter som både tar hand om skolans och fritidsverksamhetens behov. Rummen används hela dagen men är programmerade med olika uttryck för att kunna ge utrymme för eleverna att både få utrymme för koncentration och avslappning.

Enheterna är undandragna från rörelsestråken för att skapa trygga och ljudmässigt avskilda zoner. Uppbyggnaden av rum för en basenhet/ ett arbetslag sörjer också för att kunna hantera omställningar av gruppstorlekar, både större samlingar, mindre grupper och enskilt arbete.

Kontakta oss

Bråvallagymnasium

Zorla är en golvstående rumsavdelare med ljudabsorberande effekt. Perfekt i skolmiljö och kontorslandskap! Med sin topplåda som kan fyllas med tex växter, blir den enkelt ett dekorativt inslag i inredningen. Samtidigt fyller den en oerhört viktig funktion i öppna rumslösningar med sin effektiva ljuddämpning.

– Caroline, Designer och formgivare av Zorla, Anca Inredningsarkitekter AB

Kontakta oss

Dammsdal Internatskola ▶

Zilenzio har kunskapen och produkterna och det enda vi har gjort de senaste 18 är att hjälpa kontor och skolor med att få rätt ljudmiljö. Ett exempel är Dammsdal internatskola i Vingåker som drivs av landstinget i Södermanlands län. Verksamheten riktar sig främst till elever med Aspergers syndrom och andra typer av autism. Se på klippet nedan om skillnaden Zilenzio gjort för Dammsdals internatskola, vi kan göra detsamma för Er.

Kontakta oss