We are using cookies to be able to offer the best possible experience. By using the site, you acknowledge that you are accepting us using cookies.

Glömstaskolan

Matkulturcenter ▶

Kontakta oss

Elmeskolan

Elmeskolan i Älmhult, ritat av Horizont arkitekter.

Verksamhetsmässigt bygger planeringen på stor flexibilitet och med en klar vision och förberedelse för möjlighet till att kunna möta krav på nya pedagogiska arbetsformer.

Skolan ska upplevas som en mötesplats för lustfyllt lärande, en multifunktionell miljö med möjligheter till upplevelser och aktiviteter.

Utformningen är en balans mellan att förädla och utveckla traditionella undervisningsformer och att skapa möjligheter till ett mer flexibelt förhållningssätt till nya inlärningsmetoder och tankesätt.

Gestaltningen ska en grund för att ge eleverna en lugn och trygg miljö men också med möjlighet till att bli inspirerad och lustfylld.

Undervisningsrummen är grupperade i basenheter som både tar hand om skolans och fritidsverksamhetens behov. Rummen används hela dagen men är programmerade med olika uttryck för att kunna ge utrymme för eleverna att både få utrymme för koncentration och avslappning.

Enheterna är undandragna från rörelsestråken för att skapa trygga och ljudmässigt avskilda zoner. Uppbyggnaden av rum för en basenhet/ ett arbetslag sörjer också för att kunna hantera omställningar av gruppstorlekar, både större samlingar, mindre grupper och enskilt arbete.

Kontakta oss

Bråvallagymnasium

Zorla är en golvstående rumsavdelare med ljudabsorberande effekt. Perfekt i skolmiljö och kontorslandskap! Med sin topplåda som kan fyllas med tex växter, blir den enkelt ett dekorativt inslag i inredningen. Samtidigt fyller den en oerhört viktig funktion i öppna rumslösningar med sin effektiva ljuddämpning.

– Caroline, Designer och formgivare av Zorla, Anca Inredningsarkitekter AB

Kontakta oss

Dammsdal Internatskola ▶

Zilenzio har kunskapen och produkterna och det enda vi har gjort de senaste 18 är att hjälpa kontor och skolor med att få rätt ljudmiljö. Ett exempel är Dammsdal internatskola i Vingåker som drivs av landstinget i Södermanlands län. Verksamheten riktar sig främst till elever med Aspergers syndrom och andra typer av autism. Se på klippet nedan om skillnaden Zilenzio gjort för Dammsdals internatskola, vi kan göra detsamma för Er.

Kontakta oss