ÖBO ▶

ÖBO är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro kommun och startade som en stiftelse 1946. 1989 ombildades vi till ett aktiebolag som är helägt av Örebro kommun och idag är vi en koncern med tre dotterbolag.

Deras uppdrag är att förse örebroarna med bra bostäder och vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt i Örebro, i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom i kommunen. Med åren har deras sociala engagemang samt vårt miljö- och klimatansvar utvecklats betydligt och de vill vara med och skapa en attraktiv stad där människor trivs, vill bo och verka.

ÖBOs erbjudanden möter örebroarnas olika behov och önskemål. Tillsammans utvecklar de ett attraktivt Örebro där människor trivs, vill bo och verka.
ÖBOs affärside är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation i god boendemiljö.

 

Products in this project