Personalrum

Vi är mycket nöjda med de ljusabsorbenter som hänger i matsalen. De har hjälpt ljudet bra och det ser bra ut. Speciellt de som hänger i taket, vi är nöjda med både design och färger.

Vi får god feedback från personalen om att det är mindre brus och att det finns en mer bekväm ljudnivå.

Kontakta oss

Products in this project