SCB

Statistikmyndigheten SCB i Sverige har som huvuduppgift att tillhandahålla statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. De arbetar huvudsakligen på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men även för privata företag och forskare. SCB ansvarar för att utveckla, framställa och sprida officiell och annan statlig statistik samt samordna systemet för Sveriges officiella statistik.

I samband med flytten till sina nya lokaler i Örebro valde SCB att förbättra ljudmiljön och addera visuell stimulans i de öppna ytorna med Zorla från Zilenzio.

 

Kontakta oss

Products in this project