We are using cookies to be able to offer the best possible experience. By using the site, you acknowledge that you are accepting us using cookies.

Statsförvaltaren i Troms/Finnmark

Statsförvaltaren i Troms och Finnmark, Norge, är statens representant i länet. De värnar om invånarnas rättssäkerhet, bidrar aktivt till samhällsutvecklingen och tar hand om samordningen.

Verksamheten har ungefär 240 medarbetare, varav drygt 100 anställda i Statens hus i Vadsø.

Under 2022 invigde de på nytt Statens hus i Vadsø, efter två års ombyggnad av lokalerna. Idag har de moderna kontorslokaler med kontorslandskap, multirum och sociala ytor.

I projektet har Tune Sofa levererats både med hög och låg rygg.

Återförsäljare: Senab Eikeland
Arkitekt: Pir II

 

Kontakta oss

Products in this project