We are using cookies to be able to offer the best possible experience. By using the site, you acknowledge that you are accepting us using cookies.

Ljudabsorbenter

Om ljudabsorption

En bättre ljudmiljö

Ljudabsorbenter används för att hindra ljudet från att spridas vidare i lokaler. På så sätts kortas efterklangen i ett rum, vilket i de flesta fall kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Ljudabsorption är ett viktigt begrepp inom rumsakustiken. Det man önskar är att reducera energin i en ljudvåg, vilket fysikaliskt innebär att ljudenergin transformeras till värme i ett material, och detta kallar man att ljudet absorberas i materialet.

I inomhusmiljöer och på arbetsplatser där ett större antal personer vistas används ofta ljudabsorbenter i form av undertak, skärmar, bafflar, möbler, gardiner, mattor, växter osv.

Pontus Thorsson är teknologie doktor i akustik och testar alla Zilenzios skärmar genom Akustikverkstan. Generellt kan man säga att ju mer absorberande yta, desto kortare tid tar det för ljudnivån att falla. Detta påverkas även av möblering och hur personer placeras i rummet. Man behöver ha en helhetsbild av situationen.

Det gäller också att komma ihåg att olika typer av arbetsplatser har olika behov av dämpning, menar Pontus Thorsson:
– Det är den upplevda ljudnivån man ska hänsyn till. Vissa behöver ett stort mått av avskildhet. Andra tillåter en högre ljudnivå. Man kan till exempel inte jämföra ljudmiljön på ett bibliotek med den på en tidningsredaktion. Han poängterar hur viktigt det är att arbeta på ett kontrollerat sätt och att följa de internationella mätstandarderna. Alla mätvärden måste vara relevanta och jämförbara.

Pontus berättar vidare att den allmänna ljudnivån oftast mäts i dB(A). En normal samtalston ligger till exempel på 60-70 dB(A) medan nivån i ett klassrum kan ligga på 75-80 dB(A) eller mer. Det är på gränsen för vad som är godtagbart enligt Arbetsmiljöverket. Ljudnivån får aldrig överstiga 85 dB(A) som medelvärde under en arbetsdag. Höga ljudnivåer kan påverka oss mycket negativt menar Pontus:
– Humöret påverkas, liksom stressnivån. Ett rum med alltför obalanserad ljudnivå kan ge allvarliga konsekvenser.

Se vår kollektion av absorbenter här

Källa: akustikverkstan.se