Transvoice

Transvoice är ett av Sveriges ledande tolktjänsteföretag som förmedlar tusentals tolk- och språktjänster dagligen till bland annat stat, kommuner och myndigheter, där många av uppdragen görs över telefon. Därför behöver de höras klart och tydligt i samtalen, ha en sekretesskyddad miljö utan överhörning från andra, och en god arbetsmiljö för personalen.

Produkterna som de tidigare hade investerat i släppte igenom i princip allt ljud och löste därför inte företagets utmaningar. Transvoice började om med ett grundligt förarbete och valde en lösning från Zilenzio för att förbättra ljudmiljön. Resultatet blev:

  • Ökad trivsel bland medarbetarna.
  • Sjunkande sjukfrånvarotal.
  • Störning från samtal och prat minskade med 80 procent.

Tidigare upplevde 63 procent av medarbetarna att ljudnivån på arbetsplatsen var för hög. Med den nya lösningen är det inte längre någon som tycker att ljudnivån är för hög. Lösningen inkluderar Classic golvskärmsbås, med stenull och en hård kärna.

Jonas Ahlstedt, VD på Transvoice, sammanfattar skillnaden med den nya lösningen: ”Personalen är piggare. Vi har till och med sett lite sjunkande sjukfrånvarotal. Vi har fått en gladare personal som mår bättre på arbetsplatsen. Det har varit positivt utifrån alla aspekter”.

 

Titta på videon från Transvoice

 

Hör skillnaden

 

 

Kontakta ossProducts in this project